Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λύουμαι ας ση σεβντά σ’

Λύουμαι ας ση σεβντά σ’Λύουμαι ας ση σεβντά σ’

Στιχουργοί: Θοδωρής Ναλμπαντίδης

Συνθέτες: Mahzuni Şerif

Καλλιτέχνες: Βαγγέλης Ντινόπουλος


Χόρεψον σο μεϊτάν’
πουλί μ’, τ’ έμορφον το Τας
Λύουμαι ας ση σεβντά σ’
και ευτάς πως ’κ’ εγροικάς

Αχ! γιαβρί μ’, αχ! πουλί μ’
επέρες τ’ αχούλι μ’
Επέρες την ψ̌ην τ’ εμόν
άμον χάταλον μωρόν

Ωχ! ν’ αηλί εμέν
Ωχ! να βάι εμέν
Λύουμαι ας ση σεβντά σ’,
άκ’σον την καϊτέ μ’

Τ’ ομμάτι͜α σ’ τα έμορφα
τρώγ’νε το καρδόπο μου,
στάζ’νε απέσ’ σο ψ̌όπο μου
Αχ! ατό το τέρεμα σ’,
λύουμαι ας ση σεβντά σ’
και ευτάς πως ’κ’ εγροικάς

Αχ! γιαβρί μ’, αχ! πουλί μ’
επέρες τ’ αχούλι μ’
Επέρες την ψ̌ην τ’ εμόν
άμον χάταλον μωρόν

Ωχ! ν’ αηλί εμέν
Ωχ! να βάι εμέν
Λύουμαι ας ση σεβντά σ’,
άκ’σον την καϊτέ μ’

Χάρτσον με έναν τέρεμα σ’,
έναν έμνοστον ισ̌μάρ’
δος εμέν το παλληκάρ’
Μη τερείς απ’ αφκακέσ’
και κλαινί͜εις, ψ̌η μ’, το τοξάρ’

Αχ! γιαβρί μ’, αχ! πουλί μ’
επέρες τ’ αχούλι μ’
Επέρες την ψ̌ην τ’ εμόν
άμον χάταλον μωρόν

Ωχ! ν’ αηλί εμέν
Ωχ! να βάι εμέν
Λύουμαι ας ση σεβντά σ’,
άκ’σον την καϊτέ μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αφκακέσ’κάτω πέρα
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δοςδώσε
εγροικάςκαταλαβαίνεις
έμνοστοννόστιμο
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
επέρεςπήρες
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καϊτέμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
καρδόποκαρδούλα
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
λύουμαιλιώνω
μεϊτάν’πλατεία, αλάνα meydan/meydān
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
στάζ’νεστάζουνε
Ταςονομασία αντικρυστού ποντιακού χορού
τερείςκοιτάς
τέρεμαβλέμμα
τοξάρ’δοξάρι
τρώγ’νετρώνε
χάρτσονχάρισε (προστ.)
χάταλονμωρό, παιδί ἀταλός
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr