Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση Τραπεζούνταν απάν’

Ας σην Τραπεζούνταν σην ΘεσσαλονίκηνΑς σην Τραπεζούνταν σην Θεσσαλονίκην

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Adem Ekiz, Φίλιππος Κεσαπίδης


Ση Τραπεζούντα απάν’
πουλία να πετούνε
Να παίρω σε, ε πουλί μ’,
όι! η μάνα σ’ να μ’ έτουνε

Εσύ τερείς εμένα,
εγώ τερώ εσένα
Εσύ ντ’ όμορφο είσαι
να ποδεδίζω ’σένα

Λεφτοκαροκάφουλον,
έκλισαν τα κλαδία σ’
Τ’ εσόν πα άμον τ’ εμόν
καμένον η καρδία σ’

Εσύ τερείς εμένα,
εγώ τερώ εσένα
Εσύ ντ’ όμορφο είσαι
να ποδεδίζω ’σένα

Έλα ας πάμε, πουλί μ’,
σο Σιβρίν¹, σο λασμονήν
Πολλά εγάπεσα σε
όι! μετ’ εσέν ση χαμονήν

Εσύ τερείς εμένα,
εγώ τερώ εσένα
Εσύ ντ’ όμορφο είσαι
να ποδεδίζω ’σένα -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
εγάπεσααγάπησα
έκλισανέσκυψαν, έκλιναν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εσόνδικός/ή/ό σου
λασμονήνπερίπατος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρωπαίρνω
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερείςκοιτάς
τερώκοιτώ
χαμονήνχαμό, όλεθρο
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμιο σε ορεινή δασική περιοχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr