Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρχαρί’ δεντρόπον

Παρχαρί’ δεντρόπον

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καμπάς, Γιώργος Μωυσιάδης


Αν έτον η εγκάλια σ’
μοθοπωρί’ τσ̌ιτσ̌άκ’
θα έμ’νε βρεχ̌ής νερόπον
θ’ έπλυνα το φαρμάκ’
ντο κείται σην καρδία σ’
εσέναν πώς πονεί!
Να κλίσκουμαι ση ρίζα σ’
και λαρώνω την ψ̌η σ’

Εσύ μικρίκον κι έμορφον
και παρχαρί’ δεντρόπον
Εσέν ιεύ’ τ’ εγκάλιασμα
σ’ έναν ισίζ’κον τόπον

’Ροθύμεσα τα κάλλια σ’,
εσύ τιδέν ’κ’ ευτάς!
Ση καρδι͜άς ι-μ’ τον κρύον,
δί’ βρούλαν η σεβντά σ’
Το φίλεμα σ’, αρνόπο μ’,
εμέν πώς θανατών’!
Ας έτον έναν κι άλλον,
το νου μ’ ας παλαλών’

Εσύ μικρίκον κι έμορφον
και παρχαρί’ δεντρόπον
Εσέν ιεύ’ τ’ εγκάλιασμα
σ’ έναν ισίζκον τόπον

Όλιον το βίο μ’ δίγω
σ’ έμορφα τ’ ομμάτι͜α σ’
Θα έρχουμαι το βράδον
κι εμπαίνω σ’ ονέρ’τα σ’
Θα γράφτω έναν γράμμαν
και στείλω σε, αρνί μ’
Δάκρυ͜α κι αροθυμίας
γομάτον η ζωή μ’

Εσύ μικρίκον κι έμορφον
και παρχαρί’ δεντρόπον
Εσέν ιεύ’ τ’ εγκάλιασμα
σ’ έναν ισίζκον τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
βίοβιος, περιουσία
βράδονβράδυ
βρούλανφλόγα brûler
γομάτονγεμάτο/η
δεντρόπονδεντράκι
δί’δίνει
δίγωδίνω
εγκάλιααγκαλιά
έμ’νεήμουν
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
εμπαίνωμπαίνω
έρχουμαιέρχομαι
έτονήταν
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ιεύ’ταιριάζει uymak
ισίζ’κονερημικό, απομονωμένο ıssız
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάλλιακάλλη
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
μοθοπωρί’φθινόπωρο καιρό
νερόποννεράκι
ομμάτι͜αμάτια
ονέρ’ταόνειρα
παλαλών’τρελαίνει
παρχαρί’παρχαριού
’ροθύμεσα(εροθύμεσα) νοστάλγησα
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τιδέντίποτα
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
φίλεμαφιλί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr