Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τουλουμί’ τίκια Ματσούκας

Πόντος, από το χθες στο αύριο...Πόντος, από το χθες στο αύριο...

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Απαζίδης, Χρήστος Τικταπανίδης


Εσέν η μάνα π’ εποίν’νεν,
δεξ̌άμενος π’ εφώτ’σεν
Εποίκε σε παντέμορφον
τ’ εμόν τ’ οσπίτ’ εκόλλτσεν

Σίτ’ στέκω κάπως ’ίνουμαι,
σίτ’ στέκω κάτ’ παθάνω
Μίαν λέω να ζω πολλά
και μίαν ν’ αποθάνω

♫

Τρυγόνα μ’, όντες πας σ’ ορμάν’
κι ευτάς το σ̌ελεκόπο σ’
Τα δέντρα ’κι ορωτούνε σε
«πού έν’ τ’ αλλο τ’ εσ̌όπο σ’;»

Λελεύω τ’ ομματόπα σου,
άμον φώσι͜α πιάν’νε
Τα μαγουλόπα σ’ που φιλεί
τα χ̌είλια τ’ συμπιάν’νε

♫

Έλα, πουλόπο μ’, και μη πας,
ταράεσαι ση δείσαν
Αούτα τα ξερόχ̌ερα μ’
απάν’ σην ψ̌η σ’ να εκείσαν

Εγώ είμαι ο Απάζογλης,
τ’ όνομα μ’ έν’ Γιαννίκα
Ας σου ματί’ μ’ το τέρεμαν
ντό λέγω σε -ν- εγροίκα

Χεχέι! Γιάσ̌α Τικταπάν’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτααυτά
απάν’πάνω
αποθάνωπεθαίνω
ας σουαπό του, από τότε που/αφότου, από αυτό που
γιάσ̌αζήτω! εύγε! yaşa!
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εγροίκακατάλαβε
εκείσανκείτονταν, ξάπλωναν
εκόλλτσενέκαψε, κατέστρεψε ολοσχερώς
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
εσ̌όποταίρι, έτερο ήμισυ, σύντροφος
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εφώτ’σενφώτισε, βάφτισε
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
μαγουλόπαμαγουλάκια
ματί’ματιού
μίανμια φορά
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ορμάν’δάσος orman
ορωτούνερωτούν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παθάνωπαθαίνω
παντέμορφονπανέμορφο/η
πιάν’νεπιάνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
σ̌ελεκόποφορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπου şelek
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
συμπιάν’νεσυμπιάνονται, κολλάνε μεταξύ τους
ταράεσαιαναμιγνύεσαι, ανακατεύεσαι, μπλέκεσαι
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φώσι͜αφώτα
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr