Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρ’ ατώρα χ̌ερομύλτσον

Έταιρον κι η λυγερήΈταιρον κι η λυγερή

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ηλίας Αραβίδης, Στάθης Ευσταθιάδης


Απέσ’ ι-μ’ έχω μάστορα
μαθίζ’ με τραγωδίας
Απ’ ένα-ένα λέγ’ ατα
και καίγω την καρδία σ’

Αρ’ ατώρα χ̌ερομύλτσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
Το δαχτυλίδ’ ντ’ εδέκες με
ας σο χ̌έρι μ’ ’κ’ εβγάλλω

Βρέχ̌ει βρεχ̌ήν, ’κι βρέχουμαι,
διψώ νερόν ’κι πίνω
Κορτσόπον, ας στα χ̌έρι͜α σου
φαρμάκ’ να δί’ς με, πίνω

Αρ’ ατώρα χ̌ερομύλτσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
Το δαχτυλίδ’ ντ’ εδέκες με
ας σο χ̌έρι μ’ ’κ’ εβγάλλω

Απόψ’ είδα στον όνερο μ’
όνειρο τρομαγμένο
Ένα κορτσόπον έμορφο
ση γούλα μ’ τυλιγμένο

Αρ’ ατώρα χ̌ερομύλτσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
Το δαχτυλίδ’ ντ’ εδέκες με
ας σο χ̌έρι μ’ ’κ’ εβγάλλω

Εβράδυνεν ο βραδι͜ανόν,
αψέστεν τα φωτίας
Όντες ακούς τον θάνατο μ’
κωφά να είν’ τ’ ωτία σ’

Αρ’ ατώρα χ̌ερομύλτσον,
βάλεν έναν βούραν κι άλλο
Το δαχτυλίδ’ ντ’ εδέκες με
ας σο χ̌έρι μ’ ’κ’ εβγάλλω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
ατώρατώρα
αψέστενανάψτε (προστ.)
βάλενβάλε (προστ.)
βούρανχούφτα
βραδι͜ανόντο βράδυ
βρεχ̌ήνβροχή
γούλαλαιμός gula
δί’ςδίνεις
εβγάλλωβγάζω
εβράδυνενβράδιασε
εδέκεςέδωσες
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφοόμορφο
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μαθίζ’μαθαίνω/ει κτ σε κπ, διδάσκει
όνεροόνειρο
όντεςόταν
τραγωδίαςτραγούδια
φωτίας(γεν.ενικ.) φωτιάς, (ον.πληθ., τα) φωτιές
χ̌ερομύλτσονάλεσε με τον χερόμυλο (προστ.)
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr