Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σύρω τη σεβντάς τον πόνον

Πόντος, από το χθες στο αύριο...Πόντος, από το χθες στο αύριο...

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Μιχαηλίδης


Εξέρτς όνταν εκάθουμ’νες
σ’ αχ̌ερών’ από κάθε
Έρθεν η μάνα σ’ είδε μας
κι ας σα γέλ’τα εχάθεν

Εγέντον έναν χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ,
εκάεν το καρδόπο μ’
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ,
πονεί και το καρδόπο μ’

Εξέρτς όνταν εκάθουμ’νες
ση χωραφί’ την άκραν
εποίν’νες με και -ν- έκλαιγα,
εσπόγγιζες τα δάκρυ͜α

Εγέντον έναν χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ,
πονεί και το καρδόπο μ’

Εξέρτς όταν επέγ’ναμε,
πουλόπο μ’, σα χορτάρι͜α
Κάθε βούραν και φίλεμαν
κάθε δεμάτ’ κι αγκάλι͜αν

Εγέντον έναν χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ,
πονεί και / άι! το καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αχ̌ερών’αχυρώνας
βούρανχούφτα
γέλ’ταγέλια
εγέντονέγινε
εκάενκάηκε
εκάθουμ’νεςκαθόμασταν
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέγ’ναμεπηγαίναμε
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
έρθενήρθε
εσπόγγιζεςσκούπιζες
εχάθενχάθηκε
καρδόποκαρδούλα
όντανόταν
πουλόποπουλάκι
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
φίλεμανφιλί
χωραφί’χωραφιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr