Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φόνα

Τραγούδια και σκοποί του ΠόντουΤραγούδια και σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Ε! Φόνα, Φόνα,
κόρ, καρδο̤φόνα
Σ’ οσπίτι σ’ έρθα
’παραβραδι͜άστα

Λαλείς ’κι παίρτς με
κι απέσ’ ’κι βάλτς με
Απέσ’ να βάλτς με,
«κάθκα» ’κι λες με

«Κάθκα» κι αν λες με,
σκαμνίν ’κι δί’ς με
Σκαμνίν κι αν δί’ς με,
τραπέζ’ ’κι θέκ’ς με

Τραπέζ’ κι αν θέκ’ς με,
φαΐν ’κι δί’ς με
Φαΐν κι αν βάλτς με,
χουλιάρ’ ’κι φέρτς με

Χουλιάρ’ κι αν φέρτς με,
«Αρ’ φά’» ’κι λες με
«Αρ’ φά’» κι αν λες με,
«μένον» κι λες με

«Μένον» κι αν λες με,
κρεβάτ’ κι στρώντς με
Κρεβάτ’ κι αν στρώντς με,
«κοιμού» κι λες με

«Κοιμού» κι αν λες με,
μανάχον θέκ’ς με
Έλα, μ’ αφήντς με
ση μαναχ̌ίαν

Φίλεμαν έπαρ’,
φίλεμαν δος με
Φίλεμαν έπαρ’,
φίλεμαν δος με

Ε! Φόνα, Φόνα,
κόρ, καρδο̤φόνα
Σην πόρτα σ’ έρθα
παραβραδι͜άστα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αφήντςαφήνεις
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
δί’ςδίνεις
δοςδώσε
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθαήρθα
θέκ’ςθέτεις, ακουμπάς
κάθκακάθισε (προστ.)
καρδο̤φόναφόνισσα της καρδιάς
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούκοιμήσου (προστ.)
λαλείςβγάζεις λαλιά, καλείς, αποκαλείς, προσκαλείς, οδηγείς
μαναχ̌ίανμοναξιά
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μένονμείνε (προστ.)
παίρτςπαίρνεις
’παραβραδι͜άστα(επαραβραδι͜άστα) μ’ έπιασε το βράδυ, νυχτώθηκα
στρώντςστρώνεις
φά’φάε (προστ.)
φέρτςφέρεις, φέρνεις
φίλεμανφιλί
χουλιάρ’κουτάλι κοχλιάριον

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr