Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κιζέλα

Τραγούδια και σκοποί του ΠόντουΤραγούδια και σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Κόρη, κατήβα σο μαντρίν,
ελύεν η Κιζέλα
Ο πρόσωπος σ’ εφώταξεν
άμον ντο παίρ’ ημέρα

Κόρη, κατήβα σο μαντρίν
και ντως κα’ τα πασσάλι͜α
Ο άντρας ι-σ’ μικρίκος έν’
κρούγ’ν’ ατον τα μουσκάρι͜α

Κόρη, τα ζα ντ’ ερίαζες
τ’ έναν ακούει Στεφάνα
Μίαν κι άλλο ας εφίλ’να σε
κι ύστερα ας επεθάνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ελύενλύθηκε, έλιωσε
έν’είναι
επεθάναπέθαινα
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
εφίλ’ναφιλούσα
εφώταξενφώτισε
ζαζώα
κα’κάτω
κατήβακατέβα (προστ.)
κρούγ’ν’χτυπούν
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
μικρίκοςμικρούλης, νεαρός, μικρόσωμος
μουσκάρι͜αμοσχάρια
ντωςχτύπα (προστ.)
πασσάλι͜απάσσαλοι
πρόσωποςπρόσωπο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr