Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διπάτ’

Τραγούδια και σκοποί του ΠόντουΤραγούδια και σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιώργος Σοφιανίδης


Έλα ’μπα σ’ εγκαλιόπο μο(υ)
και σα χ̌έρι͜α μ’ τα δύο [γιαρ]
Η ψ̌η μ’ αν πάει σην κόλασην,
εσέν ’κι παραδίω [γιαρ]

Στάμαν Σταυρίτα είδα σε,
καλόν να έν’ ιδέα σ’¹ [γιαρ]
Τα δάκρυ͜α μ’ εκυλίουσαν
απέσ’ σην εμποδέα σ’ [γιαρ]

Ας σα χ̌ίλια δι͜ατάγματα
το έναν να εκράτ’νες [γιαρ]
Αέτσ’ ’κι θα ογράευες,
αέτσ’ ’κι θ’ επαθάνες [γιαρ]

Εγώ εθάρρ’να ’γέρασα,
όσον ντο πάω νείμαι [γιαρ]
Άμον τ’ Αε-Παυλή² το χ̌ι͜όν’
καμίαν ’κι τελείμαι [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
εκράτ’νεςκρατούσες
εκυλίουσανκυλούσαν
εμποδέαποδιά
έν’είναι
επαθάνεςπάθαινες (ζημιά)
ιδέαμορφή, όψη, θωριά
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
’μπα(έμπα) μπες
νείμαιξανανιώνω
ογράευεςπερνούσες, υπέφερες uğramak
παραδίωπαραδίνω
στάμαναρχές (μήνα/έτους)
ΣταυρίταΣεπτέμβρη
τελείμαι(αμτβ.) τελειώνω, εξαντλούμαι, μτφ. πεθαίνω
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ καλόν να έν’ η ιδέα σ’ (εκφ): καλή/καλότυχη να είναι η θωριά σου (σύμφωνα με λαϊκή δοξασία της εποχής αναλόγως τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντούσε κάποιος μετά την εορτή του Σταυρού (14/9) θα του πήγαινε και η υπόλοιπη χρονιά)

² Ονομασία κορυφής της οροσειράς του Παρυάδρη στον Πόντο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr