Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ Ίμερας

Τραγούδια και σκοποί του ΠόντουΤραγούδια και σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Ανάθεμα σας, έρημα,
θα βλαστημώ σας τσ̌όλια
Η ψ̌η μ’ εβαρυκάρδι͜ασεν,
θ’ απιδι͜αβαίνω ασ’ όλια

Ανάθεμα και τα μακρά
και τα πιδεβασέας
Μάνα, σ̌κίσον το καρδόπο μ’,
βγάλον τα πικρασέας

Εσύ το κομμενόχρονον
και το καταραμένον
Γιατί ’κι ’κχ̌ύντς λίγον νερόν
ση καρδι͜ά μ’ το καμένον;

Πολλά έχω να λέω σας,
ολίγα ’κι κανείνταν
Τα τερτόπα μ’ αν λέω σας,
μερών’ και ’κι τελείνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
ασ’από
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
’κχ̌ύντςχύνεις
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όλιαόλα
πιδεβασέαςαπομακρύνσεις, αποχωρισμοί από + δι͜αβασέα
πικρασέαςπίκρες, πικράδες
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌όλιαέρημα, ερημικά çöl
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr