Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ μονόν

Τραγούδια και σκοποί του ΠόντουΤραγούδια και σκοποί του Πόντου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Παντελής Νικολαΐδης


Σεβντά ντο έν’ ’κι ’ξέρετεν,
άμον καρφίν καρφούται
Με κελπετήν να σύρτς ατο,
άλλο ’κι ξεκαρφούται

Τερέστεν τον κουκουλαλήν,
τερέστεν την κουκούλαν
Αρματωμένος, σιλιαχλής,
αράζ’ απέσ’ ση βρούλαν

Ούτε θα καταρούμαι σε,
ούτε μαχ̌αίρ’ θ’ εβγάλλω
Θα κουβαρι͜άζω την καρδι͜ά μ’
κι εσέναν θ’ ανασπάλω

Σα παρχάρι͜α μη λάσ̌κεσαι,
γιαβρί μ’, χωρίς εμέναν
Κι ασ’ όλια τα νερά μη πίντς,
κάποιον έχ̌’ εβδέλλαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
αράζ’πηδάει με ορμή ἀράσσω
ασ’από
βρούλανφλόγα brûler
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εβγάλλωβγάζω
εβδέλλανβδέλλα βδάλλω
έν’είναι
έχ̌’έχει
καρφούταικαρφώνεται
καταρούμαικαταριέμαι
κελπετήντανάλια kerpeten/kelbetān
’κιδεν ουκί<οὐχί
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όλιαόλα
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πίντςπίνεις
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σιλιαχλήςοπλισμένος, αρματωμένος silahlı<silāḥ
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr