Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Σεράντα μήλα

Εγώ γουρπάνι σ’ ’ίνουμαιΕγώ γουρπάνι σ’ ’ίνουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μπουλουκάς, Μίλτος Σαχινίδης


Σεράντα μήλα κόκκινα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
σ’ ένα μαντίλ’ δεμένα
Σεράντα σέβντας κι αν ευτάς [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
’κ’ ευρήκ’ς άμον έμενα

Για έλα, έλα, πουλί μ’,
μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’
Ατό τ’ ομματοτέρεμα σ’, πουλί μ’
θα σύρ’ και παίρ’ [πουλί μ’, αρνί μ’] τ’ αχούλι μ’

Όλα τα τριαντάφυλλα [γιαβρί μ’/πουλί μ’]
απέσ’ σην καρδι͜ά σ’ κείνταν
Νασάν πη θα μυρίχκεται [γιαβρί μ’/πουλί μ’]
τα χρόνι͜α τ’ ’κι τελείνταν

Για έλα, έλα, πουλί μ’,
μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’
Ατό τ’ ομματοτέρεμα σ’, πουλί μ’
θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’

Σεράντα μήλα κόκκινα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
δεμένα σα μαντίλα̤
Κανέναν ’κ’ έτον κόκκινον [πουλί μ’/ρίζα μ’]
άμον τ’ εσά τα χ̌είλα̤

Για έλα, έλα, πουλί μ’,
μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’
Ατό τ’ ομματοτέρεμα σ’, πουλί μ’
θα σύρ’ και παίρ’ [πουλί μ’, αρνί μ’] τ’ αχούλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απέσ’μέσα
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εσάδικά σου/σας
έτονήταν
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μυρίχκεταιμυρίζει, οσφραίνεται
νασάνχαρά σε
ομματοτέρεμαβλέμμα, ματιά
παίρ’παίρνω/ει
πηπου
σέβντας(πληθ. τα) αγάπες, έρωτες sevda/sevdā
σεράντασαράντα
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
χ̌είλα̤χείλια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr