Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον αέρα επέρασες

Σεράντα χρόνα̤ τραγουδώΣεράντα χρόνα̤ τραγουδώ

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Άμον αέρα επέρασες,
απ’ εμπροστά μ’ εδέβες
Εφώταξαν όλα̤ τ’ εκέσ’
σην καρδία μ’ εσέβες

Τ’ άστρον τ’ εμόν εφώταξεν,
άλλεν γαρή ’κι παίρω
Εσέν είδα κι εγάπεσα,
θα παίρω σε και φεύω

Η ευωδία σ’ έμορφον,
γλυκύν έν’ η λαλία σ’
Τ’ ομμάτα̤ σ’ είν’ ολήμαυρα,
καίγ’νε άμον φωτίας

Τ’ άστρον τ’ εμόν εφώταξεν,
άλλεν γαρή ’κι παίρω
Εσέν είδα κι εγάπεσα,
θα παίρω σε και φεύω

Τη σεβντά σ’, τρυγονίτσα μου,
ας σην καρδά̤ μ’ ’κ’ εβγάλλω
Πολλά καλά επέρασα,
εσέναν ’κι ανασπάλλω

Τ’ άστρον τ’ εμόν εφώταξεν,
άλλεν γαρή ’κι παίρω
Εσέν είδα κι εγάπεσα,
θα παίρω σε και φεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλλωξεχνώ
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
γλυκύνγλυκιά/ό
εβγάλλωβγάζω
εγάπεσααγάπησα
εδέβεςπέρασες, έφυγες, διάβηκεςδιαβαίνω
είν’είναι (για πληθ.)
εκέσ’εκεί
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
εσέβεςμπήκες
εφώταξανφώτισαν, έλαμψαν
εφώταξενφώτισε
’κ’δενουκί<οὐχί
καίγ’νεκαίνε
’κιδενουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτα̤μάτια
παίρωπαίρνω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
φεύωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr