Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εκείν’ το πέραν τα ραχ̌ι͜ά

Παρχαρί’ ευωδίαςΠαρχαρί’ ευωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Βέργος, Λευτέρης Κοκκινίδης


Ραχ̌ι͜ά, λαγκάδι͜α και κλαδι͜ά
ανοίξτεν θα περάνω
Ωρι͜άσον παίρετε άψιμον
όντες αναστενάζω

Αείν’/Ακείν’ το πέραν τα ραχ̌ι͜ά
ατσ̌ά ντό αραεύ’νε;
Ατά που εσ̌ολίκευαν/εσ̌ολίκευεν
ατού κανείς ’κ’ επέμ’νεν

Ρομάνες ετελέθανε,
χωρίς βίον τα χάνια
Εσταμάτ’σαν να κελαηδούν
τα πουλόπα σ’ ορμάνια

Ας έξερα ποίον παρχάρτς
επέμ’νεν χ̌ι͜ονισμένον
Επέμ’νεν εκειαπάν’ τ’ αρνί μ’
και πάντα έν’ κλαμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αείν’εκείνοι/α
ακείν’εκείνα
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατάαυτά
ατούεκεί
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
άψιμονφωτιά
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
εκειαπάν’εκεί πάνω
έν’είναι
έξεραήξερα
επέμ’νεναπόμεινε
εσ̌ολίκευανέδιναν χαρά, ψυχαγωγούσαν, μτφ. ζωντάνευαν şenlenmek
ετελέθανε(αμτβ.) τελείωσαν, εξαντλήθηκαν, μτφ. πέθαναν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
όντεςόταν
ορμάνιαδάση orman
παίρετεπαίρνετε
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
περάνωπερνάω
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρομάνεςπαρχαρομάνες, γυναίκες επιφορτισμένες με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
ωρι͜άσονπρόσεξε, φύλαξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr