Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αηλί εμέν, ασ’χώρετον

Από τον Πόντο στην ΑθήναΑπό τον Πόντο στην Αθήνα

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Ση παρχάρ’ τα τσ̌ιμενόπα
να έμ’νε έναν δεντρόπον
[και -ν-] Όντες, αρνί μ’, εδίψανα
[Μικρόν αρνί μ’, μικρόν αρνί μ’]
εφέρ’νες με νερόπον
[και -ν-] Όντες, αρνί μ’, εδίψανα
[Ν’ αηλί εμέν! Ν’ αηλί εμέν!]
εφέρ’νες με νερόπον

Ξερόν κλαδίν ντο ’κι σουμών’
πουλίν να χτίζ’ φωλέαν
Ομοι͜άζ’ τ’ εμόν το καρδόπον
[Ν’ αηλί εμέν! Ν’ αηλί εμέν!]
χωρίς εσέν στερέα μ’
Ομοι͜άζ’ τ’ εμόν το καρδόπον
[Ν’ αηλί εμέν! Ασ’χώρετον]
χωρίς εσέν, στερέα μ’

Κάθαν δεντρόπον σον παρχάρ’
πουλίν έν’ καθισμένον
Ατά πα όλια εξέρ’ν’ ατο
[Μικρόν αρνί μ’, μικρόν αρνί μ’]
η καρδι͜ά μ’ έν’ καμένον
Ατά πα όλια εξέρ’ν’ ατο
[Ν’ αηλί εμέν! Ν’ αηλί εμέν!]
η καρδι͜ά μ’ έν’ καμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ασ’χώρετονασυγχώρητο
ατάαυτά
δεντρόπονδεντράκι
εδίψαναδιψούσα
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εξέρ’ν’ξέρουν, γνωρίζουν
εφέρ’νεςέφερνες
κάθανκάθε
καρδόπονκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νερόποννεράκι
όλιαόλα
ομοι͜άζ’ομοιάζει, μοιάζει
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει
στερέαστήριγμα
τσ̌ιμενόπαγρασίδια, λιβάδια çimen
φωλέανφωλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr