Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελένη μ’

Από τον Πόντο στην ΑθήναΑπό τον Πόντο στην Αθήνα

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Ντο έ͜εις, πουλί μ’, κι όλον τυρι͜αννί͜εις με -ν-
Κάθεσαι και τρως τ’ εμόν τη ψ̌ην
Κι άμον το μωρόν εμέν κλαινί͜εις με -ν-
Άι! Ελένη μ’ ντο να ’φτάω αΐκον ζωήν;

Έι! Πουλί μ’!
Έφαες την ψ̌η μ’!
Έφαες το καρδόπο μ’
κι όλεν τη ζωή μ’!

Γιάμ’ εμάεψαν εσέν, πουλόπο μ’;
Δέβα ας δεβά͜ει σε ένας ποπάς
και μη τυρι͜αννί͜εις τ’ εμόν το ψ̌όπον,
άι! Ελένη μ’, κι άλλο παλαλά εσύ μ’ ευτάς

Έι! Πουλί μ’!
Έφαες την ψ̌η μ’!
Έφαες το καρδόπο μ’
κι όλεν τη ζωή μ’!

Άλλο ’κ’ επορώ να ταγιανίζω
με τα παλαλά εσύ ντ’ ευτάς
Θα παίρω το κιφάλι μ’ και θα φέγω
Άι! Ελένη μ’, ατότε την αξία μ’ θα εγροικάς

Έι! Πουλί μ’!
Έφαες την ψ̌η μ’!
Έφαες το καρδόπο μ’
κι όλεν τη ζωή μ’!

Ελένη μ’
Έφαες την ψ̌η μ’!
Έφαες το καρδόπο μ’
κι όλεν τη ζωή μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δέβαπήγαινε (προστ.)
έ͜ειςέχεις
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορώμπορώ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έφαεςέφαγες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κιφάλικεφάλι
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παίρωπαίρνω
παλαλάτρελά, τρέλες
ποπάςπαπάς
πουλόποπουλάκι
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
τυρι͜αννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
φέγωφεύγω
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr