Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Πήγαμε σο Τάλταπαν

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλοΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


’Πήγαμε σο Τάλταπαν,
εκείσαν τ’ εν’ τ’ άλλ’ απάν’
Πήγαμ’ κι εμείς εκεί απάν’,
επέσαμε κι άλλ’ απάν’

Μάνα, μάνα, για τ’ εμέν
Πέει ατεν ας αναμέν’
Αν ’κ’ ερχούμ’ ους να βραδύν’,
φίλ’ α̤τεν κι ας πάει δι͜αβαίν’

Όι! Αηλί εμέν! Ν’ αηλί!
Πώς θα παίρω τον Αλή;
Κι άμον άπλυτον μαλλίν
πάντα κείται σην αυλή

Έλα, ποδεδίζω σε
έμορφος μελαχρινή
Γέροντας με τα γυαλία
ελέπ’ σε κι ομμάτ’ ανοί͜ει

Έλα, ποδεδίζω σε
αψηλοξεροκιανέσσα
Ταγιανίζ’ το καρδόπο σ’
Και κοιμάσαι μαναχέσσα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
ανοί͜ειανοίγει
απάν’πάνω
ατεναυτήν
αψηλοξεροκιανέσσαψηλή και ξερακιανή
βραδύν’βραδιάζει
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
εκείσανκείτονταν, ξάπλωναν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφοςόμορφος/η
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
μαναχέσσαμονάχη
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτ’μάτι
ουςως, μέχρι
παίρωπαίρνω
πέειπες (προστ.)
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τ’ εν’ τ’ άλλ’ απάν’ο ένας/το ένα πάνω στο/ν άλλο
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr