Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Πήγαμε σο Τάλταπαν

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


’Πήγαμε σο Τάλταπαν,
εκείσαν τ’ εν’ τ’ άλλ’ απάν’
Πήγαμ’ κι εμείς εκεί απάν’,
επέσαμε κι άλλ’ απάν’

Μάνα, μάνα, για τ’ εμέν
Πέει ατεν ας αναμέν’
Αν ’κ’ ερχούμ’ ους να βραδύν’,
φίλ’ α̤τεν κι ας πάει δι͜αβαίν’

Όι! Αηλί εμέν! Ν’ αηλί!
Πώς θα παίρω τον Αλή;
Κι άμον άπλυτον μαλλίν
πάντα κείται σην αυλή

Έλα, ποδεδίζω σε
έμορφος μελαχρινή
Γέροντας με τα γυαλία
ελέπ’ σε κι ομμάτ’ ανοί͜ει

Έλα, ποδεδίζω σε
αψηλοξεροκιανέσσα
Ταγιανίζ’ το καρδόπο σ’
Και κοιμάσαι μαναχέσσα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
ανοί͜ειανοίγει
απάν’πάνω
ατεναυτήν
αψηλοξεροκιανέσσαψηλή και ξερακιανή
βραδύν’βραδιάζει
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εκείσανκείτονταν, ξάπλωναν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφοςόμορφος/η
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
μαναχέσσαμονάχη
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτ’μάτι
ουςως, μέχρι
παίρωπαίρνω
πέειπες (προστ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τ’ εν’ τ’ άλλ’ απάν’ο ένας/το ένα πάνω στο/ν άλλο
ταγιανίζ’αντέχω/ει, βαστάω/ει, υπομένω/εις dayanmak
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr