Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν η καρδία εσέν αγαπά

Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο1Ποντιακοί Αντίλαλοι Νο1

Στιχουργοί: Τάκης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Τάκης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Τάκης Παπαδόπουλος


Ασ’ έναν μανίτσαν
ένουμ’νε κι εγώ
Άτσ̌απα έν’ κρίμαν
κι εγώ ν’ αγαπώ;

Αν είμαι εφτωχέσσα
και ’κ’ έχω λεφτά
Τ’ εμόν η καρδία
εσέν αγαπά
Τ’ εμόν η καρδία
εξέρ’ ν’ αγαπά

Αΐκα μη λες με,
την καρδι͜ά μ’ ματώντς
Παράδες ’κι θέλω,
εμέν παλαλώντς

Τ’ εσόν η αγάπη
θα δί’ με χαράν
Θα ζω χαρεμένος
σον κόσμον απάν’

Σ’ εμόν την καρδίαν
άψιμον τρανόν
Εσέν ντ’ εγάπεσα,
η ψ̌η μ’ θα εβγών’

Εμείς αν ’κ’ ενούμες
μετ’ έναν στεφάν’
Ζωήν ’κι θα ’φτάγω
σον κόσμον απάν’

Πάμε στεφανούμες,
παίρουμε ευχ̌ήν
Αγαπημέν’ να ζούμε
σ’ αβούτ’ τη ζωήν

Εσύ για τ’ εμέναν
κι εγώ για τ’ εσέν
Και ο εις τον άλλον
τέρεν μη πικραίν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αΐκατέτοια/ες
απάν’πάνω
ασ’από
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
άψιμονφωτιά
δί’δίνει
εβγών’βγαίνει
εγάπεσααγάπησα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ενούμεςενωνόμαστε
ένουμ’νεέγινα
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
ματώντςματώνεις
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παίρουμεπαίρνουμε
παλαλώντςτρελαίνεις
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
στεφανούμεςστεφανωνόμαστε
τέρενκοίταξε (προστ.)
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χαρεμένοςχαρούμενος
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr