Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ τηνάν εγάπανα

Από τον Πόντο στην ΑθήναΑπό τον Πόντο στην Αθήνα

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Στάθης Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Εγώ τηνάν εγάπανα
ατώρα έντον νύφε
Εξώπορτον εσπόγγιζεν
είδε με και -ν- εκρύφτεν

Είπ’ ατενα μη κρύφκεσαι
απ’ ατώρα εδέβεν
Τον άντραν τηνάν επήρες
εκείνον καλοτέρεν

Εγώ εσέν εγάπανα,
εγώ εσέν θ’ επαίρ’να
Ο νους ι-μ’ έτονε σ’ εσέν
κι ολόερα ’κ’ ετέρ’να

Όντας ελέπ’ς με πώς δι͜αβαίντς
ζεβρι͜ά, δεξι͜ά και κάθεν;
Τ’ έναν τ’ άλλο αν ’κ’ επέραμε
εγάπ’ εμουν ’κ’ εχάθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατενααυτήν
ατώρατώρα
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
εγάπ’αγάπη
εγάπανααγαπούσα
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασε διαβαίνω
εκρύφτενκρύφτηκε
ελέπ’ςβλέπεις
εμουνμας
έντονέγινε
επαίρ’ναέπαιρνα
επέραμεπήραμε
εσπόγγιζενσκούπιζε
ετέρ’νακοιτούσα
έτονεήταν
εχάθενχάθηκε
ζεβρι͜άαριστερά
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθενκάτω, κάθε
καλοτέρενκαλοκοίταξε, φρόντισε (προστ.)
κρύφκεσαικρύβεσαι
νύφενύφη
ολόεραολόγυρα
όνταςόταν
τηνάναυτόν/ην που

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr