Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χρόνια πολλά

Χρόνια πολλάΧρόνια πολλά

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσιτιρίδης, Μελίνα Χατζηκαμάνου, Μιχάλης Σιώπης, Φάνης Κουρουκλίδης


Χρόνια πολλά, χρόνια καλά
και κάθε επιθυμίαν!
Να ’ίνεται αληθινόν
χαράν και ευτυχίαν!

♫

Εσείς που εορτάζετεν
οσήμερον, να ζείτεν!
Σα χ̌έρι͜α σουν παντέμορφα
τσ̌ιτσ̌έκια να κρατείτεν

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά
και κάθε επιθυμίαν!
Να ’ίνεται αληθινόν
χαράν και ευτυχίαν!

Τα χείλι͜α πάντα να γελούν
έμορφα, χαρεμένα
Και εκατό τα χρόνια σουν
να είν’ κι ευτυχισμένα

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά
και κάθε επιθυμίαν!
Να ’ίνεται αληθινόν
χαράν και ευτυχίαν!

Τιδέν να μη νουνίζετε,
χορόν και τραγωδίαν
Κάθαν ημέραν ’κ’ εορτά͜εις,
τον χρόνον μόνον μίαν

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά
και κάθε επιθυμίαν!
Να ’ίνεται αληθινόν
χαράν και ευτυχίαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφαόμορφα
εορτά͜ειςγιορτάζεις
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθανκάθε
μίανμια φορά
οσήμερονσήμερα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σουνσας
τιδέντίποτα
τραγωδίαντραγούδι
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
χαρεμέναχαρούμενα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr