Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Γαβρά

Ακρίτας όντας έλαμνενΑκρίτας όντας έλαμνεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Γαβρά μ’, ντο στέκεις και τερείς
και τίναν περιμένεις;
Για έπαρ’ το φουσάτο σου
και σο Κεμάχ αρ’ δέβα

Άρδασσα ας έν’ το μαχ̌αίρ’ -τ- σ’,
η Ζάγχρα το κοντάρι σ’
Άτρα τα αετόφτερα σ’,
όλιον τη γην ισ̌κιάζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δέβαπήγαινε (προστ.)
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
ισ̌κιάζ’νεσκιάζουν
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
τερείςκοιτάς
τίνανποιον/α
φουσάτοασκέρι, μονάδα στρατού fossatum=«στρατόπεδο, τάφρος»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr