Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διάλογος με το Χάρο

Ακρίτας όντας έλαμνενΑκρίτας όντας έλαμνεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γιώργος Αμαραντίδης, Κώστας Αλεξανδρίδης


Χάρε μ’, έλα άφ’ς το ψ̌όπο μου
και πίασον το χ̌έρι μ’ [νέι]
Και δείξον με τη στράτα σου
κι ας πάμε πορπατούμε [νέι]
Δείξον με το παλάτι σου,
δείξον με το τσ̌ατίρι σ’ [νέι]

Ελέπ’ς εείνο το βουνόν
και τ’ άλλο τ’ αντιβούνι
και τ’ άλλ’ το αντιπέραστον
ντο έν’ ψηλόν και μέγα;
Εκεί έχω τα τέντας ι-μ’,
εκεί έν’ το τσ̌ατίρι μ’
Τη τέντας ι-μ’ τα σ̌κοινία,
τοι νυφαδίων τσάμι͜ας
Τη τέντας ι-μ’ το μαρτάκ’¹,
παλληκαρί βραχ̌ι͜όνας
Τη τέντας ι-μ’ το τεμέλ’,
γερονταδίων στήθι͜α
Εκεί τοι γέρτς βάλλ’νε τεμέλ’,
τα παλληκάρι͜α στύλους 
και τοι νυφάδες τ’ έμορφους
στολίζ’νε παραστάρι͜α
Εκεί τα πόρτας χάλκενα,
τσαγκαλοκαρφωμένα
Τσ̌άρχαν² κάθουνταν άρχοντοι,
τσ̌άρχαν² τα παλληκάρι͜α
Τη τέντας ι-μ’ το κλείδωμαν,
κουρκουλωμέν’ νυφάδες
Εκεί έχω τα τέκνα μου,
εκεί έν’ το τσ̌ατίρι μ’!

♫

Εκεί που πάει ’κι κλώσ̌κεται,
εκεί που πάει ξαν ’κ’ έρ’ται [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άφ’ςάφησε (προστ.)
βάλλ’νεβάζουν
βραχ̌ι͜όναςβραχίονες, μπράτσα βραχίων
γερονταδίωνγερόντων
γέρτςγέρους
δείξονδείξε (προστ.)
εείνοεκείνο
ελέπ’ςβλέπεις
έμορφουςόμορφους/ες
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθουντανκάθονται
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλείδωμανκλείσιμο, τέλος
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κουρκουλωμέν’κουκουλωμένοι/ες
μαρτάκ’δοκάρι στέγης οριζόντιας
νυφάδεςνύφες
ξανπάλι, ξανά
παραστάρι͜ατα κάθετα καδρόνια του κασώματος πόρτας
πορπατούμεπερπατάμε
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
τεμέλ’θεμέλιο
τοιτους/τις
τσαγκαλοκαρφωμένατα καρφωμένα με άγκιστρα προκειμένου να είναι απροσπέλαστα
τσάμι͜αςπλεξούδες
τσ̌άρχανκύκλο, κυκλικά (επιρρ.) çark<çarḫ και çakrá (σανσκρ.)
τσ̌ατίρισκηνή, φτωχικό προχειροφτιαγμένο σπιτάκι çadır/çāder < çhattra छत्त्र
χάλκεναχάλκινα
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να λέει «ματάκ’»
² Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να λέει «ταρχάν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr