Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η μέρμηκα

Ακρίτας όντας έλαμνενΑκρίτας όντας έλαμνεν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Η Μέρμηκα, η Μέρμηκα,
η χ̌ιλι͜ομαγεμέντσα
Εφόρεσεν κι ενέλλαξεν
κι εξέβεν σα ραχ̌ία

Επέρεν και την σπάθαν ατ’ς
και σο δεξ̌ί το χ̌έρ’ν ατ’ς
Έσυρεν και την σπάθαν ατ’ς
Σαρακηνόν εντώκεν

Θεέ μ’, κι αν ’κι θυμώντς Εσύ,
εγώ τ’ αίμαν ατ’ πίνω
σην Πόλην τρών’ Χριστιανούς
και σο Μισίρ Ρωμαίους

Εγώ ατόν θ’ αλίζ’ ατον
και σον Μεμέτ θα στείλω
Πέντε υιούς μ’ εσκότωσαν
και το μικρό μ’ εφέκαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλίζ’αλατίζω/ει
ατ’ςαυτής, της
ενέλλαξενφόρεσε καλά/γιορτινά ρούχα
εντώκενχτύπησε
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
επέρενπήρε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
εφέκαναφήσαν
εφόρεσενφόρεσε ρούχα
’κιδεν ουκί<οὐχί
ραχ̌ίαράχες, βουνά
χ̌έρ’νχέρι
χ̌ιλι͜ομαγεμέντσαχιλιομαγεμένη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr