Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Πόντον ο ανάσπαλτον

Θάλασσα, Μαύρη ΘάλασσαΘάλασσα, Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Βασίλης Μιχαηλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μαρία Αντωνιάδου, Πόλυς Παυλίδης


Θάλασσα, Μαύρη θάλασσα,
έναν παπόρ’ για στείλον
Θ’ επαίρ’νεν κι εφέρνε με σουμά σ’
κι έλεπα σε ολίγον
[Αχ! κι έλεπα σε ολίγον]

Ας έτον και ας έλεπα
τον τόπον ντ’ εγεννέθα
Μέρ’ έμ’νε, μέρ’ ετράνυνα
κι ατώρα πού ευρέθα;
[Αχ! κι ατώρα πού ευρέθα;]

Ας έτον και ας έλεπα
αξάν την Τραπεζούνταν
Τ’ άχαρα τ’ ομματόπα μου
δά̤κρα̤ χαράς γομούνταν
[Αχ! δά̤κρα̤ χαράς γομούνταν]

Ατόσα χρόνα̤ εδέβανε
τ’ ομμάτα̤ μ’ άλλο ’κ’ είδαν
τον Πόντον τον ανάσπαλτον,
τον Πόντον την πατρίδα μ’
[Αχ! τον Πόντον την πατρίδα μ’]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάσπαλτοναλησμόνητο/η, αξέχαστο/η
αξάνξανά, πάλι
ατώρατώρα
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
δά̤κρα̤δάκρυα
εγεννέθαγεννήθηκα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έλεπαέβλεπα
έμ’νεήμουν
επαίρ’νενέπαιρνε
έτονήταν
ετράνυναμεγάλωσα
ευρέθαβρέθηκα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
ομμάτα̤μάτια
ομματόπαματάκια
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
σουμάκοντά
στείλονστείλε (προστ.)
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr