Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα παπόρ’

Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλης Μιχαηλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Κάθουμαι κα’ και νουνίζω
τ’ άγρο̤ν τον ξεριζωμόν,
ντ’ έφυγαμ’ ας σην πατρίδαν·
έτονε τρανόν κακόν!

Σο παπόρ’ απάν’ εξέβαμ’,
κλαίμε ούλ’ μετ’ έναν ψ̌ην
Εταράγαμ’ σ’ έναν σ’ άλλο,
έχασα εφτά χρονών παιδίν

Κάθουμαι κα’ και νουνίζω
ντο εδέβαν ση ζωήν
Μαύρα κι άχαρα τα χρόνα̤
τότε σην ανταλλαγήν

Εχάθαν ο κύρ’ κι η μάνα μ’,
αδέλφι͜α, όλ’ συγγενοί
Τον Αλέξη μ’ αραεύω,
κούζω αδά και κούζω εκεί
Εδέβαν ατόσα χρόνα̤,
’κ’ εξέρω ακόμα αν ζει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγρο̤νάγριο
αδάεδώ
απάν’πάνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εξέβαμ’βγήκαμε, ανεβήκαμε πάνω
εταράγαμ’αναμιχθήκαμε, ανακατευτήκαμε, μπλεχτήκαμε
έτονεήταν
έφυγαμ’φύγαμε
εχάθανχάθηκαν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
κούζωφωνάζω, καλώ ονομαστικά
κύρ’πατέρα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νουνίζωσκέφτομαι
όλ’όλοι/α
ούλ’όλοι
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
συγγενοίσυγγενείς
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr