Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γότσογλου και Τερέκιοϊ

Θάλασσα, Μαύρη ΘάλασσαΘάλασσα, Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Σταύρος Μακρίδης

Συνθέτες: Βασίλης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Βασίλης Μιχαηλίδης, Λεμονιά Τσακιρίδου, Πόλυς Παυλίδης


Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν,
μικρόν και δα̤κρωμένον
Έκατσεν και μοιρολογά,
κλαίει παραπονεμένον

♫

Ας σο Γότσ̌ογλου¹ επέταξεν
απέσ’ ας σην φωτίαν
Μοιρολογά και λέει «Ν’ αηλί!
Ν’ αηλί τη Ρωμανίαν!»

♫

Κι άλλο ας σο Τερέκιοϊ¹,
μοιρολογά κι εκείνο
«Εδίψασα» λέει «’κ’ επορώ
νερόν και για να πίνω»

♫

-Έντονε αίμαν το νερόν
και πώς ατό να πίνω;
Και το ποτάμ’ και το πεγάδ’
κόκκινον έν’ κι εκείνο

♫

Όλεν τον Πόντον έκαψαν,
εδέκανε φωτίαν
Κι όντες αναστορώ -γ- ατα
καίγεται κι η καρδία μ’

♫

Μαύρα χρόνι͜α εδέβανε,
μαύρα καταραμένα
Και ασ’ ατότε επέμ’νανε
τ’ ομμάτι͜α μ’ δακρωμένα

♫

Μαύρα χρόνα̤ εδέβανε,
μαύρα καταραμένα
Και ασ’ ατότε επέμ’νανε
τ’ ομμάτα̤ μ’ δα̤κρωμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
απέσ’μέσα
ασ’από
ατααυτά
ατότετότε
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
δακρωμέναδακρυσμένα
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έν’είναι
έντονεέγινε
επέμ’νανεαπόμειναν
επέταξενπέταξε
επορώμπορώ
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτα̤μάτια
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
πεγάδ’βρύση
χρόνα̤χρόνια
Σημειώσεις
¹ Γότσ̌ογλου, Τερέκιοϊ: ελληνικά χωριά της επαρχίας Υοσγάτης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr