Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση μάγαραν τη Παναΐας

Πόντος | Δικαίωμα στη μνήμηΠόντος | Δικαίωμα στη μνήμη

Στιχουργοί: Βασίλης Μιχαηλίδης

Συνθέτες: Βασίλης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Βασίλης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Μωυσιάδης, Πόλυς Παυλίδης


Εκεί στη σπηλιά της Παναγιάς αμέτρητα κι ανυπεράσπιστα θύματα μιας προμελετημένης γενοκτονίας δόξασαν τη Ρωμιοσύνη πάνω στα ματωμένα κορφοβούνια της Πάφρας. Εκεί στην Παναγιά της Μαγαράς, η λήθη με την ιστορία αντιπαλεύουν δυναμικά μέχρι τις μέρες μας.

♫

Ση μάγαραν τη Παναΐας
ακούς βαρκίγματα, λαλίας
κι ο Τούρκον να υβρίζ’
«γκιαούρηδες» κουίζ’

Σο χώμαν τρέχ’νε αίματα,
σον ουρανόν λαλίας
Θανατικά ανάσματα,
δα̤κρόπα Παναΐας

Ση μάγαραν τη Παναΐας
νουνίζ’ και καίγεται η καρδία σ’
Μολύβι͜α και μαχ̌αίρ’
ο Τούρκον έχ̌’ σο χ̌έρ’

Μαχ̌αίρι͜α ντ’ εκατέσπαξαν
έναν λαόν και μέγαν
Ρωμαίικον ας ση γενεάν,
Ρωμαίικον κι ας σο αίμαν

Ση μάγαραν τη Παναΐας
«Χριστέ μ’!», κουίζ’νε τα παιδία σ’
Κι ο Τούρκον να σκοτών’
κανείς να μη γλυτών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βαρκίγματακραυγές, θρήνοι
γενεάνγενιά
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εκατέσπαξανκατέσφαξαν
έχ̌’έχει
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
λαλίαςλαλιές, φωνές, (γεν. ενικού) φωνής
μάγαρανσπηλιά mağara/maġāre
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνίζ’σκέφτεται
παιδίαπαιδιά
ρωμαίικοναυτό που είναι των Ρωμιών
τρέχ’νετρέχουν
υβρίζ’βρίζει
χ̌έρ’χέρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr