Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το σύστημα έν’ ένοχον

Γενοκτονία-Μνήμες-ΞεριζωμόςΓενοκτονία-Μνήμες-Ξεριζωμός

Στιχουργοί: Γιώργος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Πάνος Ηλιάδης


Έρθανε χρόνι͜α δύσκολα,
την κρίση μουν νουνίζω
ντ’ εποίκα λάθος ση ζωή μ’
κι ατώρα ξαν πασ̌κίζω

Κι απάν’ σ’ ατό όπως έστρωσα,
σ̌κεπάουμαι, απλούμαι
Μα το γεργάνι μ’ έν’ κοντόν
και κούκουβα κοιμούμαι

Το σύστημα έν’ ένοχον,
με ούλτς εμάς συνένοχον
Το σύστημα έν’ ένοχον
[Το σύστημα έν’ ένοχον]
Το σύστημα έν’ άμον τ’ οψάρ’
εσ̌κύλαξεν ας σο κιφάλ’
Τ’ οψάρ’ σ̌κυλάζ’ ας σο κιφάλ’

Το θέρος και ο χ̌ειμωγκόν
έρχουνταν κάθα έτος
Πολιτικάντ’ και κόμματα,
ψεύτες¹ οπέρτς κι οφέτος

Τερώ οπίσ’ κι εντρέπουμαι,
έμπρι͜α μ’ τερώ, σ̌ασ̌εύω
’Παλάλωσα κι εζάντυνα,
κανέναν ’κι πιστεύω

Το σύστημα έν’ ένοχον,
με ούλτς εμάς συνένοχον
Το σύστημα έν’ ένοχον
[Το σύστημα έν’ ένοχον]
Το σύστημα έν’ άμον τ’ οψάρ’
εσ̌κύλαξεν ας σο κιφάλ’
Τ’ οψάρ’ σ̌κυλάζ’ ας σο κιφάλ’

Το σύστημα έν’ ένοχον,
με ούλτς εμάς συνένοχον
Το σύστημα έν’ ένοχον
[Το σύστημα έν’ ένοχον]
Το σύστημα έν’ άμον τ’ οψάρ’
εσ̌κύλαξεν ας σο κιφάλ’
Τ’ οψάρ’ σ̌κυλάζ’ ας σο κιφάλ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απλούμαιαπλώνομαι
ατώρατώρα
γεργάνιπάπλωμα yorgan
εζάντυνατρελάθηκα
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
εντρέπουμαιντρέπομαι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρθανεήρθαν
έρχουντανέρχονται
εσ̌κύλαξενβρώμισε
θέροςκαλοκαίρι
κάθακάθε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κοιμούμαικοιμάμαι
κούκουβαανακούρκουδα, σε στάση με βαθύ κάθισμα, όπου τα γόνατα είναι λυγισμένα και η στήριξη του σώματος είναι συνήθως από τα δάκτυλα των ποδιών
μουνμας
νουνίζωσκέφτομαι
ξανπάλι, ξανά
οπέρτςπέρυσι
οπίσ’πίσω
ούλτςόλους
οφέτοςφέτος
οψάρ’ψάρι ὀψάριον<ὄψον
’παλάλωσατρέλανα, (αμτβ.) τρελάθηκα
πασ̌κίζωπασχίζω, καταβάλλω προσπάθεια
σ̌ασ̌εύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşmak
σ̌κεπάουμαισκεπάζομαι
σ̌κυλάζ’βρωμάει
τερώκοιτώ
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
Σημειώσεις
¹ Αδόκ. τύπος αντί ψευτάντ’

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr