Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πόλεμον φέρ’ πόλεμον

Γενοκτονία-Μνήμες-ΞεριζωμόςΓενοκτονία-Μνήμες-Ξεριζωμός

Στιχουργοί: Γιώργος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Πάνος Ηλιάδης


Σον πόλεμον χάν’νταν ανθρώπ’,
παιδία ορφανεύ’νε
κι άλλ’ σ̌ασ̌εμέν’ ας ση χαλαμονήν,
ζούνε και βουγανεύ’νε

♫

Πόλεις, χωρία ’ίνουνταν
ερείπια, γιαπία
Μωρά, γαρήδες θάφκουνταν
ας σην απανθρωπίαν

♫

Ο πόλεμον φέρ’ πόλεμον,
το αίμαν κι άλλο αίμαν
Σ’ ομμάτι͜α τη Θεού κι Αλλάχ
όλ’ οι ανθρώπ’ είν’ έναν

♫

Περισ̌ανεύταν, ’σ̌άσ̌εψαν,
φογούνταν, σ’κούνταν, φεύ’νε
Εφέκαν τόπον ιερόν
και τον αγιασματένεν

♫

Πρόσφυγες είν’, ξεριζωμέν’,
πατρίδαν αραεύ’νε
Κι ατείν’ π’ ευτάν’ τον πόλεμον
εμπόρ’ πη πολαεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατείν’αυτοί
βουγανεύ’νε(αδόκ. τύπος αντί βουγανίζ’νε) κραυγάζουν, βοούν βοανίζω/βουγανίζω
γαρήδεςγυναίκες karı
είν’είναι (για πληθ.)
εμπόρ’έμποροι
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφέκαναφήσαν
θάφκουντανθάβονται
’ίνουντανγίνονταν
ξεριζωμέν’ξεριζωμένοι
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
ορφανεύ’νεμένουν ορφανοί
παιδίαπαιδιά
περισ̌ανεύτανεξαθλιώθηκαν, βρέθηκαν σε δυστυχία perişan/perīşān + -εύω
πηπου
πολαεύ’νεέχουν αφθονία, αυξάνουν τα κέρδη bol olmak/bollaşmak
σ̌ασ̌εμέν’σαστισμένοι şaşmak
’σ̌άσ̌εψαν(εσ̌άσ̌εψαν) σάστισαν, τα έχασαν şaşmak
σ’κούντανσηκώνονται
φέρ’φέρνω/ει
φεύ’νεφεύγουν
φογούντανφοβούνται
χαλαμονήνχαλασμό, καταστροφή, μεγάλη αναστάτωση
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr