Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ανθρώπινα συμφέροντα

Γενοκτονία-Μνήμες-ΞεριζωμόςΓενοκτονία-Μνήμες-Ξεριζωμός

Στιχουργοί: Γιώργος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Πάνος Ηλιάδης


Άκ’σον όλα τα κόμματα
ντο λέγ’νε το καθέναν
Σο θρόνον όνταν κάθουνταν
εβγών’ μεϊτάν’ το ψέμαν

Τ’ ανθρώπινα συμφέροντα
απάν’ ασ’ όλια είναι
Ατείν’ πη/που έχ’νε το μαχ̌αίρ’
κόφ’νε, τρώνε και πίν’νε

Για τ’ ατό μη γελάσ̌κεσαι
ούσνα/ώσνα θα καλατσ̌εύ’νε
Ξύσον, καθάρτσον το ωτί σ’,
την ψήφο σ’ αραεύ’νε
Καλά καθάρτσον το ωτί σ’,
την ψήφο σ’ αραεύ’νε

Και ούλ’ λέν’ έχ’νε δίκαιον,
το δίκαιον πα μέρ’ έν’;
Έντον πανόν και σύνθημαν
σα χ̌έρι͜α όλων, τέρεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
απάν’πάνω
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ασ’από
ατείν’αυτοί
γελάσ̌κεσαιγελιέσαι, ξεγελιέσαι
εβγών’βγαίνει
έν’είναι
έντονέγινε
έχ’νεέχουνε
καθάρτσονκαθάρισε (προστ.)
κάθουντανκάθονται
καλατσ̌εύ’νεομιλούν, συνομιλούν, συζητούν keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κόφ’νεκόβουνε
λέγ’νελένε
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μεϊτάν’πλατεία, αλάνα meydan/meydān
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
ξύσονξύσε (προστ.)
όλιαόλα
όντανόταν
ούλ’όλοι
ούσναμέχρι που, έως ότου
παπάλι, επίσης, ακόμα
πηπου
πίν’νεπίνουν
τέρενκοίταξε (προστ.)
ώσναέως ότου, μέχρι να
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr