Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον Πόντον Βασιλεύουσα έτον η Τραπεζούντα

Γενοκτονία-Μνήμες-ΞεριζωμόςΓενοκτονία-Μνήμες-Ξεριζωμός

Στιχουργοί: Γιώργος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γιώργος Συμεωνίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης, Πάνος Ηλιάδης


Το κράτος π’ έχ̌’ εξώπορτας
μόνον τα τελωνεία τ’
θέλ’ σα συνόρι͜α τ’ κέρβερους,
τουσ̌μάν’ μ’ εμπαίν’ν’ καμίαν

♫

Σον Πόντον Βασιλεύουσα
έτον η Τραπεζούντα
Και σο Απέσ̌’ Τραντέλλενοι
Ακρίτες ’κ’ εκοιμούνταν

♫

Εκεί δεσπότ’ και δέσκαλοι,
εμπόρ’ και τραπεζίτες
και σ’ εσχατιάν ποπάς-ζευγάς,
χωρέτ’ και όλ’ Ακρίτες

♫

Σα δύο ας σα τέσσερα
συνόρι͜α σ’ όλ’ τον χρόνον
τ’ έναν η Μαυροθάλασσα,
τ’ άλλον τ’ Απέσ̌’ σον Πόντον

♫

Τ’ έναν με τ’ άλλον κρίκος έν’
σε είναν αλυσίδα
Πη κόφτ’ κρίκον διχάζ’ αμὰν
του Πόντου την πατρίδαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
είνανέναν, μία
εμπαίν’ν’μπαίνουν
εμπόρ’έμποροι
έν’είναι
έτονήταν
έχ̌’έχει
ζευγάςο γεωργός
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
κόφτ’κόβει
όλ’όλοι/α
πηπου
ποπάςπαπάς
συνόρι͜ασύνορα
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τραντέλλενοιαυτοί που είναι τριάντα φορές Έλληνες
χωρέτ’χωριάτες, μτφ. απλοί άνθρωποι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr