Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιος είμαι ας σο κουνίν

Γενοκτονία-Μνήμες-ΞεριζωμόςΓενοκτονία-Μνήμες-Ξεριζωμός

Στιχουργοί: Γιώργος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Γιώργος Θεοδωρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Πάνος Ηλιάδης


Τον φασισμόν ’πολέμεσα
’στρατεύτα το σεράντα
Δύο αδέλφι͜α έχασα
σοι Άγιους Σαράντα
Τα στούδι͜α τουν ’γώ έθαψα
σην πατρίδαν, μη χάν’νταν

Πόντιος είμαι ας σο κουνί μ’
κι ας σο είκοσι δύο
κακοπειρίας έζησα
σα ζέστας και σον κρύον
Εγώ εξέρω ντ’ έσυρα
να ’φτάω τ’ εμόν τον βίον

Έρθεν τ’ αδελφοσκότωμαν,
καπάκ’ τρανόν κατάραν
κι ο ήλιον εβασίλεψεν
σο δίκοπον την κάμαν
Εκόπεν κι εκορδύλεψεν
τη γενεάς το ράμμαν

Πόντιος είμαι ας σο κουνί μ’
κι ας σο είκοσι δύο
Κακοπειρίας έζησα
σα ζέστας και σον κρύον
Εγώ εξέρω ντ’ έσυρα
να ’φτάω τ’ εμόν τον βίον

Σ’ ατόν τον τρίτον πόλεμoν
τα όπλα είν’ τα παράδας
Η παγκοσμιοποίηση
έχ̌’ «φάκαν» μουταράδας
Τρανόν οψάρ’ τρώει το μικρόν
και πεντικόν τα κάτας

Πόντιος είμαι ας σο κουνί μ’
κι ας σο είκοσι δύο
Κακοπειρίας έζησα
σα ζέστας και σον κρύον
Εγώ εξέρω ντ’ έσυρα
να ’φτάω τ’ εμόν τον βίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
γενεάςγενιές
είν’είναι (για πληθ.)
εκόπενκόπηκε
εκορδύλεψενέκανε κόμπο cordela/corda<χορδή
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρθενήρθε
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
έχ̌’έχει
ζέστας(ον.πληθ. τα) ζέστες
κακοπειρίας(πληθ. τα) επίμοχθος βίος, πείρα από τις δυσκολίες της ζωής, ταλαιπωρίες
κάμανδίκοπο μαχαίρι kama
καπάκ’κάλυμμα, σκέπασμα, καπάκι kapak
κάταςγάτες
μουταράδαςπενιχρά μέσα, ψευτοδουλειές müdârâ
οψάρ’ψάρι ὀψάριον<ὄψον
παράδαςχρήματα, λεφτά para/pāre
πεντικόνποντικός
’πολέμεσαπολέμησα, πάλεψα να καταφέρω
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
σεράντασαράντα
σοιστους/στις, τους/τις
στούδι͜αοστά, κόκκαλα ὀστοῦν~οστούδιον
τουντους
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr