Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξεριζωμός των Ποντίων

Ξεριζωμός των ΠοντίωνΞεριζωμός των Ποντίων

Στιχουργοί: Γεώργιος Εμμανουηλίδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Γιάννης Τσανάκαλης


Εξεριζώθαμε ας σον Πόντον
εμείς ούλ’ μαζί
Και εχπάσταμ’ για την Ελλάδαν
για άλλο ζωήν

Με την ψ̌ην εμουν εχπάσταμ’,
μόνον με την ψ̌ην
Ούλια τ’ άλλα πάλ’ εχάθαν
σην ανταλλαγήν

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε

Άλλ’ επέθαναν σα στράτας
κι απέσ’ σο γιαζίν
Κι άλλ’ π’ επέμ’ναν κι ελαρώθαν,
ένταν ημ’σόν ψ̌ην

Ούλ’ κλαίνε, μοιρολογούνε
σην ταραμονήν
Και χάν’ το παιδίν τη μάναν,
η μάνα το παιδίν

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε

Ας σ’ εκείντς, ν’ αηλί, π’ εχπάσταν
έρθαν οι ημ’σοί
Όλια τ’ άλλα αδέλφι͜α εχάθαν
σην καταστροφήν

Έζησανε, εδούλεψανε
ούλοι αδά κι ακεί
Αμὰ πάντα για τον Πόντον,
πάντα κλαίει η ψ̌η

Τα παπόρι͜α εχπάσταν, σ̌υρίζ’νε
Σην Ελλάδαν πάνε, κουίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ακείεκεί
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαζίνπεδιάδα, εξοχή, ύπαιθρος yazı
εκείντςεκείνους
εμουνμας
έντανέγιναν
εξεριζώθαμεξεριζωθήκαμε
επέθανανπέθαναν
επέμ’ναναπόμειναν
έρθανήρθαν
εχάθανχάθηκαν
εχπάσταναναχώρησαν, κίνησαν για
ημ’σοίμισοί
ημ’σόνμισό/η
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλιαόλα
ούλ’όλοι
ούλιαόλα
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σ̌υρίζ’νεσφυρίζουν σῦριγξ
ταραμονήνταραχή
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr