Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λάσκουμαι, τρώγω και πίνω

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης


Αγαπώ τα μουχαπέτι͜α
ίλιαμ τα ποντιακά
Ήμποιος μετ’ εμέν έρθεν
έσυρεν τρανόν γιακά¹

Λάσκουμαι, τρώγω και πίνω,
χ̌αίρουμαι και τραγωδώ
Σα χορόντας τριλαγγεύω
και άμον τον παλαλόν

Κεμεντζ̌έδες και τουλούμι͜α
ταουλόπον και γαβάλ’
Όταν ακούω παίζ’νε
τη ζωή μ’ πα ευτώ χαλάλ’

Λάσκουμαι, τρώγω και πίνω,
χ̌αίρουμαι και τραγωδώ
Σα χορόντας τριλαγγεύω
και άμον τον παλαλόν

Αγαπώ τοι μερακλήδες
που είναι άμον εμέν
Ό,τι επορείτε ποίστεν
τιδέν αδά ’κι απομέν’

Λάσκουμαι, τρώγω και πίνω,
χ̌αίρουμαι και τραγωδώ
Σα χορόντας τριλαγγεύω
και άμον τον παλαλόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
απομέν’απομένει
γαβάλ’φλογέραkaval/ḳawwāl
έρθενήρθε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ευτώκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ήμποιοςόποιος
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
κεμεντζ̌έδεςλύρεςkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής)muhabbet/maḥabbet
παπάλι, επίσης
παλαλόντρελό
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.)ποιέω-ῶ
ταουλόποννταουλάκιdavul/ṭabl + -όπον (υποκορ.)
τιδέντίποτα
τοιτους/τις
τραγωδώτραγουδάω
τριλαγγεύωπηδάω τρεις φορές ψηλά
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλάhelal/ḥalāl
χορόνταςχοροί (ονομ. τα), χορούς (αιτ.)
Σημειώσεις
¹ (εκφ) πέρασε μεγάλη λαχτάρα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr