Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα στράτας ντ’ επορπάτεσα

Αναδρομή στον Πόντο Νο1Αναδρομή στον Πόντο Νο1

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τα στράτας ντ’ επορπάτεσα
όλια εκόπαν γιαρόπα
Θα λάσκουμαι και χτίζ’ ατα
διπλά καλντουρουμόπα

Θάλασσα, όλια τα νερά
και τα ποτάμι͜α πίνεις
Αν πίνεις και τα δακρόπα μ’,
ακόμαν θα πλατύνεις

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
το καριπλανεμένον
ντο κελαηδεί σο χάραμαν,
σα δέντρα απέσ’ κρυμμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
γιαρόπαρωγμές, σχίσματα, γκρεμοί yar
δακρόπα(υποκορ.) δάκρυα
εκόπανκόπηκαν
επορπάτεσαπερπάτησα
καλντουρουμόπαλιθόστρωτα δρομάκια kaldırım
καριπλανεμένονξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
όλιαόλα
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr