Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαλλόπα σ’ κοντά πλεχτά

Αναδρομή στον Πόντο Νο1Αναδρομή στον Πόντο Νο1

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τα μαλλόπα σ’ κοντά πλεχτά,
κοπανίζ’νε τ’ ωμία σ’
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Να έμ’νε χρυσόν σκουλαρίκ’
κι αρ’ εμπαίν’να σ’ ωτία σ’
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]

Όλιον τη νύχταν λάσκουμαι,
ν’ αηλί τ’ εμά τα χάλια!
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Θα έρχουμαι γνεφίζω σε
και σα πετεινολάλι͜α
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]

Το παραθύρι σ’ ανοιχτόν,
η λάμπα απέσ’ φωτάζει
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Ελέπω σε, μικρόν αρνί μ’,
μαναχόν πώς νυστάζεις
[Έλα -ν- έλα / Πάτ’ και δέβα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
γνεφίζωξυπνώ
δέβαπήγαινε (προστ.)
ελέπωβλέπω
εμάδικά μου
έμ’νεήμουν
έρχουμαιέρχομαι
κοπανίζ’νεκοπανάνε, χτυπούν πάνω σε
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαλλόπαμαλλάκια
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πάτ’πάτησε, πάτα
πετεινολάλι͜αχαράματα, η ώρα που λαλούν οι πετεινοί
φωτάζειφωτίζει, λάμπει
ωμίαώμοι
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr