Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανοίγω τ’ ομματόπα μου

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ανοίγω τ’ ομματόπα μου,
παντού σκοτία πίσσαν
Χωρίς εγάπ’ αΐκον ζωήν
καλλίον να μη ζεις α’

Ράστι͜α να έρ’ται καπ’ καικά,
τσ̌ατεύω την φραντάλα μ’
Ανοίγω τ’ εγκαλιόπο μου
παίρ’ ατεν σην εγκάλια μ’

Να έμ’νε φέγγος κι έλεπα
από ψηλά τ’ αρνόπο μ’
Τα νύχτας πού κέσ’ λάσ̌κεται
και τρώγω το καρδόπο μ’

Τερώ, τερώ ολόερα μ’
να ελέπω τη θωρέα σ’
Πάντα θα έχω ακράνοιχτον
την πόρταν τη φωλέας

Ας ση εγάπ’ς το μερτικόν
εδώκες με θρυμμούλια
Γιατί ’κι θέλτς να ’ίνουμες
Αυγίτας και η Πούλια;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αΐκοντέτοιο/α
ακράνοιχτονμισάνοιχτο/η
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατεναυτήν
Αυγίταςο Αυγερινός, ο πλανητής Αφροδίτη κατά το χάραμα
εγάπ’αγάπη
εγάπ’ςαγάπης
εγκάλιααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εδώκεςέδωσες
έλεπαέβλεπα
ελέπωβλέπω
έμ’νεήμουν
έρ’ταιέρχεται
θέλτςθέλεις
θρυμμούλιαψίχουλα
θωρέαθωριά, όψη
’ίνουμεςγινόμαστε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέταιἀλάομαι/ηλάσκω
ολόεραολόγυρα
ομματόπαματάκια
ράστι͜ατυχαία, συμπτωματικάrast/rāst
σκοτίασκοτάδι
τερώκοιτώ
τσ̌ατεύωσυναντώ (τυχαία), τυχαίνωçatmak
φέγγοςφεγγάρι
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr