Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κανείται, Θεέ μ’

Αναδρομή στον Πόντο Νο1Αναδρομή στον Πόντο Νο1

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Κανείται, Θεέ μ’, άλλο μη βρέ͜εις
θα λύγουν τα λιθάρι͜α
[Άι! ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]
Τ’ εμά τα δάκρυ͜α και τ’ εγάπ’ς
κανείνταν τα χορτάρι͜α
[Άι! ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]

Έπαρ’ το καλαθόπο σου
κι ας πάμε σα θομάντας
[Ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]
Να κάθουμες και λέγομε
καρδίας καμονάντας
[Ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]

Έπαρ’ το καλαθόπο σου
κι ας πάμε σα διφόρι͜α
[Αχ! Ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]
Όλοι οι άλλ’ αν πάν’ μαζί,
εμείς ας πάμε χώρι͜α
[Ν’ αηλί τη μάναν π’ έχ̌’ με]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βρέ͜ειςβρέχεις
εγάπ’ςαγάπης
εμάδικά μου
έπαρ’πάρε (προστ.)
έχ̌’έχει
θομάντας(μη επιβ.) θυμάρι πιθ. εκ του αρχαίου θύμον
κάθουμεςκαθόμαστε
καλαθόποκαλαθάκι
καμονάντας(ον.) καημοί, (αιτ.) καημούς
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr