Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόρ’, έγκες αετού φτερά

Αναδρομή στον Πόντο Νο1

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης


Κόρ’, έγκες αετού φτερά
κι αγρελαφί’ ποδάρι͜α
Πέταξον κι έλα κόνεψον
σ’ έρημον την εγκάλι͜α μ’

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελάν μερέαν
Τ’ αρνί μ’ ας σην Τσερκόβιαν¹
μυρίζ’ τρανταφυλλέαν/μανουσ̌ακέαν

Έλα να ποδεδίζω σε
ασπριδερόν κεράσ̌ι
’Κι ξέρω ακόμαν τρώγω σε,
’κι ξέρω κοκκινι͜άεις -ι

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελάν μερέαν
Τ’ αρνί μ’ ας σην Τσερκόβιαν¹
μυρίζ’ τρανταφυλλέαν/μανουσ̌ακέαν

Έλα να ποδεδίζω σε,
μικρίκον τρυγονόπο μ’
Άνοιξον τα χ̌ερόπα σου
και ρούξον σ’ εγκαλιόπο μ’

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελάν μερέαν
Τ’ αρνί μ’ ας σην Τσερκόβιαν¹
μυρίζ’ τρανταφυλλέαν/μανουσ̌ακέαν

Άμον εσέν ’κ’ ευρίεται,
τρυγονόπο μ’, άλλ’ έναν
Εγώ μετ’ εσέν χ̌αίρουμαι
κι εσύ πα μετ’ εμέναν

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελάν μερέαν
Τ’ αρνί μ’ ας σην Τσερκόβιαν¹
μυρίζ’ τρανταφυλλέαν/μανουσ̌ακέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρελαφί’άγριου ελαφιού
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
ασπριδερόνυπόλευκο
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έγκεςέφερες
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοκκινι͜άειςκοκκινίζεις
κόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.) konmak
μανουσ̌ακέανμυρωδιά μενεξέ/βιολέτας մանուշակ (manušak)<manafšak
μερέανμεριά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
παπάλι, επίσης, ακόμα
πέταξονπέταξε (προστ.)
ποδάρι͜απόδια
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ρούξονπέσε (προστ.)
τρανταφυλλέανμυρωδιά ρόδου
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ερόπαχεράκια
Σημειώσεις
¹ (ή Τσερκόβιαννη) Παλιά ονομασία του χωριού Μικρή Σάντα Ημαθίας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr