Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κεμεντζ̌όπο μ’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Παίξον, παίξον, κεμεντζ̌έ μ’,
και σο ζιλ και σο καπάν
Ν’ αρχινώ να τραγωδώ
σ’ εσόν την καϊτέν απάν’

Γλυκύν ζιλοκάπανον
τη ψ̌η μ’ καλοκάρδισον
Μετ’ εσέν την κόλασην
ευτάγω παράδεισον

Ολ’ χορεύ’νε μετ’ εσέν,
γαγγρωμέν’, πουγαλεμέν’!
Τρώγ’νε, πίν’νε και γλεντούνε
νεγκασίαν ’κ’ εγροικούνε

Ο Χάρον αν παίρ’ την ψ̌η μ’
και βάλ’νε με απέσ’ ση γην
Κεμεντζ̌όπο μ’, θέλω σε
σύντροφο μ’ να έχω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γλυκύνγλυκιά/ό
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ζιλοι ψιλά κουρδισμένες χορδές της λύρας, το οξύφωνα κουρδισμένο όργανοzil
’κ’δενουκί<οὐχί
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπόςkayde
καπάνοι μπάσα κουρδισμένες χορδές της λύρας
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κεμεντζ̌όπολυρίτσαkemençe/kemānçe
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νεγκασίανκούραση
παίξονπαίξε (προστ.)
πίν’νεπίνουν
πουγαλεμέν’σκασμένοι, βαριεστημένοι, στενοχωρημένοιbunalma
τραγωδώτραγουδάω
τρώγ’νετρώνε
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr