Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κεμεντζ̌όπο μ’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Παίξον, παίξον, κεμεντζ̌έ μ’,
και σο ζιλ και σο καπάν
Ν’ αρχινώ να τραγωδώ
σ’ εσόν την καϊτέν απάν’

Γλυκύν ζιλοκάπανον
τη ψ̌η μ’ καλοκάρδισον
Μετ’ εσέν την κόλασην
ευτάγω παράδεισον

Ολ’ χορεύ’νε μετ’ εσέν,
γαγγρωμέν’, πουγαλεμέν’!
Τρώγ’νε, πίν’νε και γλεντούνε
νεγκασίαν ’κ’ εγροικούνε

Ο Χάρον αν παίρ’ την ψ̌η μ’
και βάλ’νε με απέσ’ ση γην
Κεμεντζ̌όπο μ’, θέλω σε
σύντροφο μ’ να έχω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
βάλ’νεβάλουν
γλυκύνγλυκιά/ό
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ζιλοι ψιλά κουρδισμένες χορδές της λύρας, το οξύφωνα κουρδισμένο όργανο zil
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
καπάνοι μπάσα κουρδισμένες χορδές της λύρας
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νεγκασίανκούραση
παίξονπαίξε (προστ.)
παίρ’παίρνω/ει
πίν’νεπίνουν
πουγαλεμέν’σκασμένοι, βαριεστημένοι, στενοχωρημένοι bunalma
τραγωδώτραγουδάω
τρώγ’νετρώνε
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr