Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, η ψ̌η μ’ ’κι θα εβγαίν’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εγάπ’ σ’ εγέντονε μαχ̌ι͜όρ’
’καρφώθεν σο καρδόπο μ’
Θα σύρω και θα ’βγάλ’ ατο
φογούμαι εβγαίν’ το ψ̌όπο μ’

Ερρούξα απέσ’ σα χ̌ερόπα σ’
κι εμέν γερα̍ κρατούνε
Εποίκες τ’ ομματόπα μου
άλλεν να μη τερούνε

Πουλί μ’, ετσ̌ουρουκλάεψα
και παίρ’ με από καρδίας
Με τ’ άσ̌κεμον το ταπιάτ’ σ’
και την κακοφερσία σ’

Αρνί μ’, η ψ̌η μ’ ’κι θα εβγαίν’
μετ’ έναν μαχ̌ι͜ορέαν!
Ντως με σαρανταδώδεκα
όλια σ’ έναν μερέαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
απέσ’μέσα
άσ̌κεμονάσχημο, κακότροπο
εβγαίν’βγαίνει
εγάπ’αγάπη
εγέντονεέγινε
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ερρούξαέπεσα
ετσ̌ουρουκλάεψασάπισα μτφ. έλιωσα çürük
κακοφερσίακακό/ανάγωγο φέρσιμο
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
καρδόποκαρδούλα
’καρφώθεν(εκαρφώθεν) καρφώθηκε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μαχ̌ι͜όρ’μαχαίρι
μαχ̌ι͜ορέανμαχαιριά
μερέανμεριά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ντωςχτύπα (προστ.)
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
παίρ’παίρνω/ει
σαρανταδώδεκααπειράριθμα σαράντα+δώδεκα
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
ταπιάτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat
τερούνεκοιτούν
φογούμαιφοβάμαι
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr