Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η εγάπη σ’ ψεύτικον

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ανάθεμα σε αφώτιστον
ντό χαντζοκάτα -ν- είσαι;
Ση γούλα μ’ κρεμαλίεσαι,
με άλλον πας και κείσαι

Η εγάπη σ’ ψεύτικον,
η καρδι͜ά σ’ αγνέστικον
Μ’ έναν σεβντάν ’κι χορτάζ’
δύο θέλ’ να συφαγιάζ’

Εφάζ’να και επότιζα
ίλιαμ ντο θα φορείς -ι
κι εσύ μαχ̌ι͜όρ’ εκάρφωνες
ση ράχ̌ι͜α μ’ αποπίσ’ ι

Η εγάπη σ’ ψεύτικον,
η καρδι͜ά σ’ αγνέστικον
Μ’ έναν σεβντάν ’κι χορτάζ’
δύο θέλ’ να συφαγιάζ’

Βοτρύδι͜α τα φιλέματα σ’
αφορισμένον κάντζ̌α
Εκράτ’νες τα γενάμενα
κι εδίν’νες με τα μάντζ̌ι͜α

Η εγάπη σ’ ψεύτικον,
η καρδι͜ά σ’ αγνέστικον
Μ’ έναν σεβντάν ’κι χορτάζ’
δύο θέλ’ να συφαγιάζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνέστικοναυτή/ό που δεν έχει φάει, νηστική/ό
αποπίσ’από πίσω
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
αφώτιστοναυτός/ο που δεν έχει βαφτιστεί, πονηρός/ό, κακός/ό, (για λόγια και πράξεις) απρεπές, αξιοθαύμαστος/ο
βοτρύδι͜ατσαμπιά
γενάμεναγινωμένα, ώριμα
γούλαλαιμόςgula
εκράτ’νεςκρατούσες
εφάζ’νατάιζα
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
κάντζ̌αγάντζος, άγκιστρο, το γαμψό νύχι όρνιου μτφ. η πονηρή και καταφερτζού γυναίκαkanca
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδενουκί<οὐχί
κρεμαλίεσαικρέμεσαι, αιωρείσαι
μάντζ̌ι͜αάγουρα, ανώριμα
μαχ̌ι͜όρ’μαχαίρι
ράχ̌ι͜αράχη, πλάτη
συφαγιάζ’τρώει ψωμί μαζί με προσφάγι, (γενικά) τρώει μαζί
φιλέματαφιλιά
χαντζοκάταπονηρή/ύπουλη γάτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr