Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Παρχάρτς

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Παρχάρτς εμοιρολόγανεν
αρ’ ντ’ επεσ̌ονλικεύτεν
Άλλο χορτάρ’ ’κι θα φυτρών’,
ορμάνι͜α εγομώθεν

Πουθέν βίος ’κι φαίνεται,
πουθέν ’κι κρούν’ κωδώνια
Πουθέν ’κι παίζ’ η κεμεντζ̌έ
να λαφρούνταν τα πόνια τ’

Έρ’τ’ α̤τον έναν χαβεζλούκ’
κι έναν αροθυμίαν,
ατείν’ π’ επαρχαρεύκουσαν
να ’ρχούσανε αλλομίαν

Καλύβι͜α λιθαρόχτιστα
τζ̌ακόπα να καπνίζ’νε
Τα τσ̌ιμένια να φέρ’νε ψ̌ην
κι ατόν χαρεντερίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
αροθυμίαννοσταλγία
ατείν’αυτοί
βίοςτο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
εγομώθενγέμισε
εμοιρολόγανενμοιρολογούσε
επεσ̌ονλικεύτενέχασε την ζωντάνια, έχασε την χαρά
έρ’τ’(έρ’ται) έρχεται
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
λαφρούντανλαφρύνουν
ορμάνι͜αδάσηorman
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
πουθένπουθενά
’ρχούσανε(ερχούσανε) έρχονταν
τζ̌ακόπατζάκια (υποκορ.)ocak
τσ̌ιμένιαγρασίδια, χλοερές εκτάσειςçimen
φέρ’νεφέρνουν
χαβεζλούκ’πόθος, επιθυμία, γούστοheveslilik
χαρεντερίζ’νεχαροποιούν, ψυχαγωγούν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr