Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άνοιξον το παράθυρο σ’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Άνοιξον το παράθυρο σ’
ας παίρ’ απέσ’ αέρα
Χωρίς εσέν, τρυγόνα μου,
πώς θα δι͜αβαίν’ η μέρα μ’;

Για τ’ εσέν τρώγω το ποράν’
τ’ απάν’ ι-μ’ όλιον στάζει
Σο κρεβατόπο σ’ άγουρος,
πουλόπο μ’, ’κι νυστάζει

Σα χρόνια είσαι χάταλον,
σ’ ακίλ’, σο πόι τρανέσσα
Είδα κι εγνώρτσα έμορφα
σ’ εσέν καικά ’δέν ’κ’ έσαν

Και για τ’ εμέν όλια ελιώ
και για τ’ αρνί μ’ χαρτσεύω
Έχ’ ατο σ’ εγκαλιόπο μου
τερώ κι ατό ζηλεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροςνέος άνδρας
ακίλ’μυαλόakıl/ʿaḳl
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
’δέντίποτα
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγνώρτσαγνώρισα
ελιώλυπάμαι κπ/κτ, δείχνω ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύομαιἐλεέω-ἐλεῶ
έμορφαόμορφα
έσανήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
’κιδενουκί<οὐχί
κρεβατόποκρεβατάκι
όλιαόλα
πόιύψος, μπόιboy
ποράν’μπόρα, καταιγίδαboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τρανέσσαμεγάλη
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χαρτσεύωξοδεύωharcamak
χάταλονμωρό, παιδίἀταλός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr