Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ουρανόν ’καπάτεψεν

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ο ουρανόν ’καπάτεψεν,
τα λίβι͜α τ’ εμάζεψεν
Γιάμ’ θα βρέχ̌’, γιάμ’ θα χ̌ι͜ονίζ’,
τ’ αρνί μ’ τιδέν ’κι νουνίζ’

Έμορφος, μελαχρινέσσα,
τσ̌εχέλαινα, παλαλέσσα
Τ’ ακιλόπον ατ’ς λιφτόν,
απάν’ ι-μ’ όλιον γριβών’

Δύο κι έναν ευτάν’ τρίαν,
ποίσον καλόν λογαρίαν!
Νούντσον και τα υστερνά
ντο θα λέν’ από πιρνά

Ολίον τσιμίδ’ ας έ͜εις,
μετ’ εμέν εσύ μη παί͜εις!
Δέβα χάθ’ από σιμά μ’
να μη ευρήκω την πελιά μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
βρέχ̌’βρέχει
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
γριβών’προσκολλάται
δέβαπήγαινε (προστ.)
έ͜ειςέχεις
έμορφοςόμορφος/η
ευρήκωβρίσκω
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
’καπάτεψεν(εκαπάτεψε) σκέπασε, κάλυψε, έκλεισε κπ/κτ σε κτkapatmak
’κιδενουκί<οὐχί
λίβι͜ασύννεφα
λιφτόνλειψό μτφ. ανόητο
λογαρίανλογαριασμός
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νουνίζ’σκέφτεται
νούντσονσκέψου (προστ.)
παί͜ειςπαίζεις
παλαλέσσατρελή
πελιάβάσανο, σκοτούραbela
πιρνάπρωί, πρωινιάτικα, αύριο
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
τιδέντίποτα
τσ̌εχέλαιναάπειρη, ανώριμη, άβγαλτηcehil/cehl
τσιμίδ’εγκέφαλο, νουcimedia
υστερνάκατοπινά, τελευταία
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει
χάθ’χάσου (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr