Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θέλω ν’ αλλάζω τ’ όνεμα μ’

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Χρήστος Σιαπανίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Θέλω ν’ αλλάζω τ’ όνεμα μ’,
το παλαιόν ν’ αφήνω
Γιατί εκείνον αν έχ’ ατο
κι άλλα δάκρυ͜α θα ’κχ̌ύνω

Θ’ απιδι͜αβαίνω τη σεβντάν
και θα καλογερεύω
Να πάω σο Θεόν σιμά
την ψ̌η μ’ να κουρταρεύω

Θέλω να ανασπάλλω σε,
ντ’ επόνεσα κανείται
Εγεραλάεψεν η ψ̌η μ’
τον τόπον όθεν κείται

Αρνί μ’, θα ξενιτεύκουμαι
μακρά μέρος θα πάω
Όσον ευρίουμαι σουμά σ’
έναν κακόν θα ’φτάω

Θέλω να ξεριζώνω σε,
σεβντά, ας σην καρδία μ’
Τσ̌άπαν έχασα τον καιρό μ’,
θα χάνω και την υεία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώαπό + διαβαίνω
εγεραλάεψενπλήγωσε, τραυμάτισεyaralamak
ευρίουμαιβρίσκομαι
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κουρταρεύωσώνω, διασώζωkurtarmak
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ξενιτεύκουμαιξενιτεύομαι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όνεμαόνομα
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σουμάκοντά
τσ̌άπαντζάμπα, δωρεάν, μάταιαcaba/cabāˀ
υείαυγεία
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr