Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανίτσα μ’, εχπαράγα

Τη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίαςΤη ψ̌ης ι-μ’ τραωδίας

Στιχουργοί: Κώστας Θεοδοσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Θεοδοσιάδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Μανίτσα μ’, εχπαράγα
άψιμον έν’ εκάγα
Τ’ ατεινές η εγάπη
πολλά τρανόν
’Κ’ επορώ να κοιμούμαι
ατέν πάντα θυμούμαι
Σ’ ομματόπα μ’ τα δάκρυ͜α
πάντα γομών’

Όθεν πάω και στέκω,
έμπρι͜α μ’ θαρρώ ελέπω
τ’ ατεινές τη θωρέαν
’κι ανασπάλλω
Σο νου μ’ και σην καρδία μ’
’Κι θα ’βγάλω καμίαν
Μετ’ ατό την εγάπη
πάντα θα ζω

Η καρδι͜ά μ’ ματωμένον
Ας ση σεβντάν καμένον
Ατσ̌ά κανείς εγροίκ’σεν
ντ’ άγνα πονώ;
Ερρούξα ση σκοτίαν,
τσ̌ούξον με Παναΐα μ’!
Εγάπη έχ̌’ και έχω
τ’ αρνίν τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
ατεινέςαυτηνής
ατέναυτήν
ατσ̌άάραγεacep/ʿaceb
άψιμονφωτιά
γομών’γεμίζω/ει
εγροίκ’σενκατάλαβε
εκάγακάηκα
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
επορώμπορώ
ερρούξαέπεσα
έχ̌’έχει
εχπαράγα(αμτβ) τρόμαξα, ξαφνιάστηκα
θυμούμαιθυμάμαι
θωρέανθωριά, όψη
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σκοτίανσκοτάδι
τσ̌ούξονλυπήσου, συμπόνεσε (προστ.)acımak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr