Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λελεύω σε, τραντάφυλλον

Ποντιακά παραδοσιακά Νο3Ποντιακά παραδοσιακά Νο3

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Λελεύω σε, λελεύω σε,
έμορφεσσα Μαρία
Την εμορφάδαν έ͜εις ατο
και με την λογαρίαν

Λελεύω σε, τραντάφυλλον
και Παναΐας δάκρεν
Η μύρα σ’ ’κι χορτάεται,
ευωδία σ’ ’κι χάται

Λελεύω σε, λελεύω σε,
ομοι͜άεις την Παναΐαν!
Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι
χωρίς παρακαλίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δάκρενδάκρυ
έ͜ειςέχεις
εμορφάδανομορφιά
έμορφεσσαόμορφη
’κιδεν ουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
λογαρίανλογαριασμός
μὲσα(τα) η μέση
μύραοσμή, μυρωδιά
ομοι͜άειςομοιάζεις, μοιάζεις
παρακαλίανπαράκληση
τυλίουμαιτυλίγομαι
χάταιχάνεται atmak
χορτάεταιχορταίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr