Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλ’ έρχουνταν ας σα μακρά

Ποντιακά παραδοσιακά Νο3Ποντιακά παραδοσιακά Νο3

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Τ’ αδέλφι͜α μουν είν’ σα μακρά,
[πουλί μ’, σα μακρά]
χωρία ευκαιρώθαν
Πουθέν σ̌ολίκ’, πουθέν χαράν,
[πουλί μ’, πουθέν χαράν]
οσπίτι͜α εκαρακώθαν

Τη ξενιτείας τα στράτας
[πουλί μ’, τα στράτας]
τα βρεχ̌ία ’κι πλύν’νε
Πλύν’ν’ ατα οι ξενιτεμέν’
[οι ξενιτεμέν’]
με τα δά̤κρα̤ ντο ’κχ̌ύν’νε

Όλ’ έρχουνταν ας σα μακρά,
[πουλί μ’/μάνα, ας σα μακρά]
γουρεύκουνταν και χτίουν
Κανείς οπίσ’ ’κι κλώσ̌κεται,
[μάνα/πουλί μ’, ’κι κλώσ̌κεται]
τα ξένα ’κι αγαπίουν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπίουναγαπιούνται
ατααυτά
βρεχ̌ίαβροχές
γουρεύκουντανστήνονται, μτφ. ορθοποδούν kurmak
δά̤κρα̤δάκρυα
είν’είναι (για πληθ.)
εκαρακώθανμανταλώθηκαν, κλειδώθηκαν
έρχουντανέρχονται
ευκαιρώθανάδειασαν, μτφ. ερημώθηκαν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
’κχ̌ύν’νεχύνουν
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μουνμας
όλ’όλοι/α
οπίσ’πίσω
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
πλύν’ν’πλένουν
πλύν’νεπλένουν
πουθένπουθενά
σ̌ολίκ’χαρά, ψυχαγωγία, αυτό που δίνει χαρά şenlik
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
χτίουνχτίζονται, μτφ. τακτοποιούνται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr