Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα να ποδεδίζω σε

Θα αρχινώ τα παλαιάΘα αρχινώ τα παλαιά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Έλα να ποδεδίζω σε,
μανουσ̌ακί’ σκουτούλα μ’!
Όντες πονεί το καρδόπο μ’
για γρίβωσον σην γούλα μ’

Τσ̌ιτσ̌έκια και τραντάφυλλα
όλια του Παραδεισί’
’Τοπλάεψεν ατά ο Χριστόν
κι εποίκεν το κορμί σ’-ι

Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα τα,
είδα τα δακρωμένα
Φοούμαι γιάμ’ εντώκε σε -ν-
η μάνα σ’ για τ’ εμένα

Γουρπάν’ σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα,
όθεν τερούν γελούνε
Ατά -ν- ομοι͜άζν’ τραντάφυλλα,
Μάρτη κι Απρίλ’ ντ’ ανθούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γούλαλαιμός gula
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
γρίβωσονπροσκολλήσου (προστ.)
δακρωμέναδακρυσμένα
έμορφαόμορφα
εντώκεχτύπησε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
καρδόποκαρδούλα
μανουσ̌ακί’μενεξέ, βιολέτας մանուշակ (manušak)<manafšak
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παραδεισί’παραδείσου
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
σκουτούλαευωδία, μοσχοβολιά
τερούνκοιτούν
’τοπλάεψεν(ετοπλάεψεν) μάζεψε, συγκέντρωσε toplamak
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
φοούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr